เตรียมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัย เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

footer_master

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีสตรีเข้าร่วมงานทั้งหมด 400 คนจาก 3 อำเภอ และจะมีสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 30 คนที่ถูกคัดกรองมาเบื้องต้นแล้ว มาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ส่วนสตรีที่เหลือ หรือสตรีทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก็สามารถเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม, การสาธิตตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเอง, การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง รู้เร็ว รู้ไว ป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม, การสาธิตเย็บเต้านมเทียม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของทั้ง 3 อำเภอ ส่งเครื่องมือแพทย์ ส่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว