เตรียมจัดงาน “สุดๆ สมุทรสาคร Grand Sale”

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT สุดๆสมุทรสาคร1

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “สุดๆ สมุทรสาคร Grand Sale” โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

FT สุดๆสมุทรสาคร2

โดยในที่ประชุม ได้มีการหารือกันถึงการติดต่อประสานและทาบทามโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครให้มาร่วมจัดบูทจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าโอทอป ซึ่งงานนี้ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีไม่น้อยไปกว่า 55 เต็นท์ หรือจำนวน 220 บูท โดยตอนนี้ได้มีโรงงานสมัครเข้ามาเพื่อจำหน่ายสินค้าจำนวนหนึ่งแล้ว  แต่เพื่อให้เกิดความหลากหลากมากขึ้น จึงได้มีการมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ไปประสานงานขอความร่วมมือให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาร่วมตั้งบูทจำหน่ายสินค้าภายในงานอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่มความหลากหลาย โดยหากสถานประกอบการใดสนจังก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร อาคารศาลากลางจังหวัด โทร.034-427387

FT สุดๆสมุทรสาคร3

FT สุดๆสมุทรสาคร4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว