เตรียมจองเหรียญที่ระลึก

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-จองเหรียญ1

กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดทำเป็นเหรียญที่ระลึก 4 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท ผลิตเพียง 99,999 เหรียญ, เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท ผลิตเพียง 399,999 เหรียญ ขณะที่เหรียญที่ระลึกทองแดงพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตเพียง 39,999 เหรียญ และเหรียญที่ระลึก คิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท ผลิตเพียง 39,999,999 เหรียญ

โดยจะให้ประชาชนได้จองในวันที่ 22 สิงหาคมเป็นวันแรก และจะสิ้นสุดการจองในวันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถจองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสมุทรสาคร และธนาคารทั่วไป โดย 1 ท่านจะได้สิทธิ์การจองทั้งหมด 3 สิทธิ์ รวมสิทธิ์ของตนเองด้วย นั่นหมายถึงสามารถฝากจองได้อีก 2 คน แต่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ฝากมายืนยัน ซึ่งเมื่อจอง ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้ว จะไปจองที่อื่นอีกไม่ได้ เพราะข้อมูลจะส่งถึงกันทุกที่

ส่วนสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญนั้น 1 สิทธิ์ สามารถจองได้ทุกแบบ หรือเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้  โดยเหรียญที่ระลึกทองคำ 1 สิทธิ์ได้ 1 เหรียญ, เหรียญที่ระลึกเงินขัดเงา 1 สิทธิ์ได้ 2 เหรียญ, เหรียญที่ระลึกทองแดงรมพ่นทราย 1 สิทธิ์ได้ 1 เหรียญ และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล 1 สิทธิ์ได้ 3 เหรียญ โดยระบบจะปิดในเวลา 16.30 น.ของทุกวัน

 

tp-จองเหรียญ2 tp-จองเหรียญ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว