เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

footer_master

จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยาย จากหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย ที่ทราบว่าจะชะลอการศึกษาไปก่อน นั่นก็หมายถึงไม่เร่งสร้าง โดยให้เหตุผลว่าทำประชาพิจารณ์แล้วประชาชนไม่ค่อยเห็นด้วย จึงทำให้ชาวมหาชัยหลายๆคนถึงกับสงสัยว่ามาประชาพิจารณ์เมื่อไหร่ และหลายคนก็ไม่พอใจกับการชะลอการทำโครงการ เพราะอยากให้มีการสร้างเกิดขึ้นเหมือนเดิม และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ได้มีข่าวออกมาแล้วว่า กระทรวงคมนาคมโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับการยืนยันจาก นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้แผนงานระบบขนส่งมวลชนทางราง ระยะที่ 1 โดยโครงการปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไว้แล้วตั้งแต่ปี 2550 แต่ยังคงอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติให้ปรับแบบการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง–มหาชัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เคยศึกษาความเหมาะสมไว้ โดยเสนอให้ทำการปรับปรุงทางรถไฟสายแม่กลองเดิม จากสถานีหัวลำโพงไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางในช่วงนี้ 38 กิโลเมตร และจะสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสมุทรสงครามที่สถานีปากท่อในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่า โครงการดังกล่าวยังอยู่ในแผนงานของ รฟท. และจะดำเนินการของบประมาณประจำปี 2563 จ้างบริษัทที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา วงเงิน 90 ล้านบาท เพื่อดำเนินการออกแบบการก่อสร้างใหม่ในส่วนเฉพาะที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  แต่อาจจะปรับแผนการดำเนินงานโดยออกแบบเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อระหว่างหัวลำโพง–วงเวียนใหญ่ก่อน และก่อสร้างเป็นทางวิ่งระดับดินและยกระดับตั้งแต่วงเวียนใหญ่–มหาชัย   ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงขอยืนยันจะดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง–มหาชัย ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

 

footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว