เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

AD-WEB-CCTV-20

fm - วัดช่องลมเดิน1

และนี่เป็นภาพที่น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคม กำลังเดินถือป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยน้องๆได้เดินจากโรงเรียนไปตามถนนสุทธิวาตวิถีเข้าซอยกวนอูไปออกถนนถวาย  ซึ่งขบวนเดินรณรงค์นั้น ได้มีการแต่งชุดไทยร่ายรำประกอบจังหวะกลองยาวนำหน้าขบวน สร้างความน่าสนใจให้กับประชาชนสองข้างทางเป็นอย่างมาก   ทั้งนี้น้องๆเยาวชนเหล่านี้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่คิดจะเสพยาเสพติด หรือผู้ที่ติดยาเสพติด คิดเลิกและกลับตัวกลับใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

fm - วัดช่องลมเดิน2

สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้เยาวชน และประชาชนทุกคนรู้จัดคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไป   และเพื่อต้องการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆให้กับนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง

fm - วัดช่องลมเดิน3

fm - วัดช่องลมเดิน4

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว