พิธีปิดงานเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

tp-เจ้าพ่อ1

          สำหรับพิธีปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในปี 2559 ได้มีขึ้นในช่วงค่ำคืนของวันที่ 15 มิถุนายน โดยในเวลา 21.00 . นายสมยศกอไพศาลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้มีการมอบรางวัลให้กับขบวนแห่ทุกขบวนและรางวัลของโรงเรียนที่ชนะการประกวดวงโยธวาทิตนั่นก็คือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

tp-เจ้าพ่อ4

              ต่อจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 24.00 .  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ,นายยอดชาย วีระพงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง,นายสมยศ กอไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร , คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร,  ชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองกลับเข้าสู่ที่ประดิษฐานภายในศาล  ถือเป็นการสิ้นสุดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ประจำปี 2559  ซึ่งภายหลังจากการเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเข้าสู่ภายในศาลแล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็พากันแลกเปลี่ยนธูปเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อที่จะนำกลับไปบูชาที่บ้านของตน ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีฝนตกลงมาจึงทำให้ปีนี้จำนวนคนน้อยลง

           ต่อจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 24.00 .  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ,นายยอดชาย วีระพงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง,นายสมยศ กอไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร , คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร,  ชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองกลับเข้าสู่ที่ประดิษฐานภายในศาล  ถือเป็นการสิ้นสุดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ประจำปี 2559  ซึ่งภายหลังจากการเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเข้าสู่ภายในศาลแล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็พากันแลกเปลี่ยนธูปเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อที่จะนำกลับไปบูชาที่บ้านของตน ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีฝนตกลงมาจึงทำให้ปีนี้จำนวนคนน้อยลง

          สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจำปี 2560   จะมีขึ้นระหว่างวันที่  1 มิ.. – 5 มิ.. แต่สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยากจะเข้ามาสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ก็สามารถมาได้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ทุกวัน

tp-เจ้าพ่อ5tp-เจ้าพ่อ6tp-เจ้าพ่อ2