เจริญพระพุทธมนต์ถวายเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

โกรกกราก1

 

เมื่อเวลา 14.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ซึ่งการสวดมนต์ครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่หน้าอุโบสถหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธาน โดยนำคณะสงฆ์จากวัดต่างๆและญาติโยม นักเรียน ศิษยานุศิษย์ของพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ร่วมกันสวดมนต์ เพื่อขอให้หลวงพ่อปู่และหลวงปู่กรับ ช่วยให้พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ ได้หายจากอาพาธโดยเร็ววัน และร่วมกันส่งกำลังใจ ส่งอานิสงค์ให้ท่านกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน

ซึ่งในขณะนี้พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณได้ย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลธนบุรี มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งการเข้ารักษาตัวครั้งนี้เนื่องจากเริ่มแรกท่านมีอาการคล้ายกล้ามเนื้อไม่มีแรง และรักษามาประมาณ 1 เดือนแล้ว ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ

 

โกรกกราก4 โกรกกราก5 โกรกกราก2 โกรกกราก3

 

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว