เก็บขยะในคลองลัดป้อม

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

fm เก็บขยะ1

เทศบาลนครสมุทรสาคร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ลงไปเก็บขยะในคลองลัดป้อมที่มีอยู่จำนวนมาก ทั้งถุงพลาสติก ขวดน้ำ กล่องโฟม ที่นอนเก่า เศษไม้ ที่หมักหมมอัดแน่น ทำให้น้ำในคลองไหลเวียนไม่สะดวก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาสำคัญ หากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ถ้าขยะขวางทางน้ำ ปริมาณน้ำฝนก็จะไม่สามารถระบายลงสู่คลองได้อย่างสะดวก และจะทำให้น้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน

fm เก็บขยะ2

อย่างไรก็ตามขยะจำนานมากในคลองลัดป้อม เกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่   ริมฝั่งคลองที่มีทั้งบ้านและตึกแถว โยนขยะลงคลอง ทั้งนี้เทศบาลฯจึงขอความร่วมมือให้ทุกบ้านทิ้งขยะลงถัง เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำคูคลอง

fm เก็บขยะ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว