เก็บขยะทะเล

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โรงเรียนเผยอิง จากกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง และบริษัทภาคเอกชนอีก 7 แห่งร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ตามกิจกรรม ทสม.และภาคีเครือข่าย ร่วมใจเก็บขยะทะเล ซึ่งได้จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการเล่าถึงสถานการณ์และผลกระทบจากขยะต่อทรัพยากรทางทะเล ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่มีขยะในทะเลมากที่สุด และร้ายไปกว่านั้น มีสัตว์ทะเลต้องตายเพราะกินขยะเหล่านี้เข้าไป ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากการที่มนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้ขยะเหล่านั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำ และไหลลงทะเล จากนั้นเมื่อคลื่นซัด ขยะก็จะเข้ามาติดตามป่าชายเลน จึงทำให้ตามป่าชายเลนมีขยะทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก วันนี้ ทางเครือข่าย ทสม.จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 300 คน มาช่วยกันเก็บขยะเหล่านี้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถเก็บขยะตามแนวป่าชายเลนทั้งหมดได้ เพราะในเขตสมุทรสาครก็มีแนวป่าชายเลนระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ช่วยกันลดขยะให้น้อยลง

สำหรับโครงการนี้ทางผู้จัด อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า การทิ้งขยะไม่เป็นที่จะส่งผลเสียอะไรบ้าง เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักรับผิดชอบขยะที่อยู่ในมือตนเอง โดยทิ้งให้ถูกที่ ไม่ใช่เพียงแค่ปัดออกไปให้พ้นตัวเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดขยะเหล่านี้ก็จะกลับมาสร้างปัญหาให้กับเราอีก

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว