เก็บขยะคลองแนวลิขิต

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

tp-เก็บขยะ1

          คลองสี่วาพาสวัสดิ์ เป็นคลองที่มีคลองย่อยเชื่อมต่อกันอีกหลายคลอง และคลองแนวลิขิตก็เป็นหนึ่งคลองที่จะระบายน้ำลงมาในคลองนี้เช่นกัน และตอนนี้คลองแนวลิขิตก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากคลองสี่วาพาสวัสดิ์นัก หากจะจัดจัดการก็ต้องทำอย่างครอบคลุม โดยครั้งนี้ ทาง กอ.รมน.,เครือข่าย ทสม., อบต.บ้านเกาะ และประชาชน ได้ช่วยกันลงเก็บวัชพืชและขยะ ที่ลอยมากองอยู่ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองแนวลิขิต ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผักตบชวา ส่วนขยะนั้นมีเล็กน้อย เพราะอาจไหลงลงไปในคลองสี่วาพาสวัสดิ์บ้างแล้ว จากการสอบถามคณะทำงาน บอกว่า ต่อไปนั้นอาจต้องมีการทำความสะอาดโดยการเก็บสวะ สิ่งสกปรกต่างๆที่ลอยอยู่กันสักสัปดาห์ละครั้ง เพราะคลองนี้จะมีขยะลอยมาประจำและผักตบชวาก็มาก หากทำกันเป็นประจำก็จะช่วยให้คลองโล่งขึ้น และน่าจะช่วยกระตุ้นประชาชน สถานประกอบการให้รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลคลองนี้

จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ บอกว่า เมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีประตูระบายน้ำ น้ำจะไหลไปมาสะดวก และน้ำก็ไม่เสีย และเมื่อมีประตูมาเพื่อบริหารจัดการน้ำ เวลาชาวบ้านจะใช้น้ำเพื่อการทำเกษตรกรรมก็จะต้องมาปิดประตูเพื่อกักน้ำไว้ภายใน แต่มาระยะหลัง น้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์เน่าเสีย ประตูนี้เลยใช้กั้นน้ำเสียจากคลองสี่วาพาสวัสดิ์ไม่ให้เข้าคลองแนวลิขิต และเมื่อคลองแนวลิขิตเกิดภาวะน้ำเสียไปด้วย ประตูนี้จึงเปิดไว้ตลอด เพื่อให้น้ำระบายไปมาได้ และชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้น้ำจากคลองนี้กันแล้ว เพราะความเน่าเสียนั่นเอง

tp-เก็บขยะ2

tp-เก็บขยะ3