อุปสมบทหมู่

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ บวชหมู่1

ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชารพระรัตนตรัย จากนั้นทำการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแล้วได้ทำการเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

พี่เมธ บวชหมู่2

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีฯ ประธานในพิธีได้เป็นผู้กล่าวคำถวายผ้าไตร และมอบผ้าไตรให้แก่นาคเอก ตามด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและผู้มีเกียรติที่ร่วมในพิธี 10 ท่าน ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแก่นาค 10 รูป และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 10 รูป พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ ซึ่งถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย
สำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว มีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งหมด 60 รูป เป็นทหารจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 และกรมการทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยและเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน และ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านทรงดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนสืบต่อมา ภายใต้หลักทศพิธราชธรรม ตลอดจนยังเพื่อให้กุลบุตรได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสูงสุด../
พี่เมธ บวชหมู่3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว