อัญเชิญเจ้าพ่อฯประทับภายในศาล

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

เจ้าพ่อ1

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม  ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ทำพิธีไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองกลับประทับด้านในศาล หลังจากที่ได้มีการบูรณะศาลด้านในไปส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งในส่วนของการบูรณะด้านหลังของที่ประทับองค์เจ้าพ่อนั้น ตอนนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อประทับที่เดิม ส่วนงานส่วนอื่นๆนั้นก็ยังคงทำเรื่อยไป ซึ่งก็มีความคืบหน้าราว 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว

ส่วนงานด้านนอกนั้นยังเหลืออีกมาก ทั้งการเขียนลายตามเสาต่างๆ การตกแต่งเสามังกร การบูรณะลายกนก ตุ๊กตาจีนบนหลังคาอาคาร การขัดพื้น

สำหรับการบูรณะศาลครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ หลังจากที่ศาลได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้มีการบูีณะครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2547  ซึ่งสาเหตุของการบูรณะครั้งนี้นั้น เป็นเพราะ ลวดลาย สีสัน ต่างๆเริ่มซีดจาง บางจุดก็ชำรุด จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่

สำหรับการบูรณะครั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหวังจะให้เสร็จทันก่อนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้

 

เจ้าพ่อ2 เจ้าพ่อ3 เจ้าพ่อ4 เจ้าพ่อ5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว