อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับภายในศาล

AD-WEB-CCTV-6-12-61

เจ้าพ่อ1

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม  ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ทำพิธีไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองกลับประทับด้านในศาล หลังจากที่ได้มีการบูรณะศาลด้านในไปส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งในส่วนของการบูรณะด้านหลังของที่ประทับองค์เจ้าพ่อนั้น ตอนนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อประทับที่เดิม ส่วนงานส่วนอื่นๆนั้นก็ยังคงทำเรื่อยไป ซึ่งก็มีความคืบหน้าราว 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว

เจ้าพ่อ2

           ส่วนงานด้านนอกนั้นยังเหลืออีกมาก ทั้งการเขียนลายตามเสาต่างๆ การตกแต่งเสามังกร การบูรณะลายกนก ตุ๊กตาจีนบนหลังคาอาคาร การขัดพื้น  สำหรับการบูรณะศาลครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ หลังจากที่ศาลได้สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2525 ซึ่งสาเหตุของการบูรณะนั้นเป็นเพราะ ลวดลาย สีสัน ต่างๆเริ่มซีดจาง บางจุดก็ชำรุด จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่  สำหรับการบูรณะครั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหวังจะให้เสร็จทันก่อนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้

เจ้าพ่อ4

เจ้าพ่อ5

เจ้าพ่อ3