อยู่ด้วยรัก จากด้วยคิดถึง

AD WEBSITE CABLE TV

vk ร.ร. พันท้าย 1

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา  ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศอยู่ด้วยรัก จากด้วยคิดถึง  ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 35  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 18 ของโรงเรียนฯ  รวมทั้งหมดประมาณ 140 คน  โดยในช่วงแรกคณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  ได้ไปสักการะรูปปั้นพ่อพันท้ายนรสิงห์ที่ด้านหน้าโรงเรียนฯ พร้อมกัน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนทุกคน  จากนั้นนักเรียนที่จบการศึกษาก็ได้เดินผ่านซุ้มธงสีส้ม-ขาวที่รุ่นน้องๆได้เตรียมไว้ต้อนรับ  พร้อมเสียงปรบมือแสดงความยินดี  และได้รับฟังโอวาทและรับเกียรติบัตรจากนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  พร้อมพิธีการผูกข้อมือ  ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทางโรงเรียนยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา  เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักเรียนที่เรียนจบ  และเป็นประเพณีไทยที่ดีงาม  ควรค่าแก่การสืบสานต่อไป

vk ร.ร. พันท้าย 2

vk ร.ร. พันท้าย 3

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการล้อมวงร้องเพลงบูมรุ่นพี่ที่เรียนจบ  เพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์น้องพี่  แสดงถึงความภาคภูมิใจ  และความยินดีในการที่พี่ๆประสบความสำเร็จทางการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง  ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

vk ร.ร. พันท้าย 4

                       

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว