อบรมเส้นทางอาหาร

AD WEB NET 20-5-60

 

เส้นทางอาหาร1

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดอบรมโครงการเส้นทางอาหารท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวตัว ก  จังหวัดสมุทรสาคร  แบบสังคมออนไลน์  โดยมีนายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน  เป็นประธานเปิดงาน  และมีเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครให้ดำรงอยู่  และเพื่อจัดทำเว็บไซต์  อาหารท้องถิ่นสมุทรสาคร  พร้อมระบุแหล่งที่มาของอาหารท้องถิ่น  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  โดยการเชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวม

เส้นทางอาหาร2

โดยทางวิทยาลัยฯจะดำเนินกิจกรรมกำหนดความพร้อมและแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน   และในวันนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสูตรอาหารพื้นถิ่นแถบชายฝั่งทะเล  ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของสมุทรสาคร  จาก 63 สูตร  ให้เหลือ 30 สูตร  เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้สูตรเหล่านี้ยังคงอยู่  เมื่อมีโอกาสเทศกาลงานใดของจังหวัดก็จะได้มีการนำเสนออาหารพื้นถิ่นเหล่านี้เข้าไปด้วย  นอกจากนี้จะมีการนำเสนอเมนูสูตรต่างๆที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง  ในช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้

เส้นทางอาหาร3

พัฒน์พงษ์  ภาพ /  วีรวรรณ ข่าว