อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ( หลักสูตรศิลปะ)

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - อบรมศิลปะ-01

เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจัดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (หลักสูตรศิลปะ)เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทป                  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (หลักสูตรศิลปะ)โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วยเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม และได้รับเกียรติจากนายการุณ สุขวณิช เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านศิลปะ

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปะรวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกทางด้านความคิดและรสนิยมอีกด้วย../

 

s - อบรมศิลปะ-02 s - อบรมศิลปะ-03 s - อบรมศิลปะ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว