อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

อบรมช่วยชีวิต1

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมีพนักงานเทศบาล  อสม. กลุ่มสตรี และชมรมผู้สูงอายุ  เข้าร่วม

อบรมช่วยชีวิต4

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน สาเหตุการเสียชีวิต   ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  โรคหลอดเลือด  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิต และอุบัติเหตุ  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย  หรือบางรายอาจมีภาวการณ์หยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที  แม้จะช่วยฟื้นคืนชีพกลับมาได้  ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร       ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และถูกต้อง จะทำให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ซึ่งการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ บุคคลใกล้ตัวหรือผู้อื่นได้  ส่วนเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย  การ ปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น เป็นลม หมดสติ ช็อค ชัก ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก สิ่งแปลกปลอมและสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ และการ สำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม  และการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน                  ( CPR )

อบรมช่วยชีวิต3

อบรมช่วยชีวิต2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว