อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

AD-WEB-CCTV-6-12-61

อบรมปฐมพยาบาล1

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร รุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

อบรมปฐมพยาบาล2

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวการณ์หยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จะทำให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลใกล้ตัวหรือผู้อื่นได้

อบรมปฐมพยาบาล3

ส่วนเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย การปฐมพยาบาล ผู้ที่มีภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น เป็นลม หมดสติ ช็อค ชัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สิ่งแปลกปลอมและสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ และการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม และการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือ CPR

อบรมปฐมพยาบาล4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว