อบรมผู้ประกอบการเรือบรรทุกคนโดยสาร

fm - อบรมเรือ1

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร   ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้   แก่ผู้ประกอบการเรือบรรทุกคนโดยสารและผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกโดยสาร จำนวน   20 ราย ในจังหวัดสมุทรสาคร  เข้ารับการอบรม  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงาน    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

fm - อบรมเรือ2

ทั้งนี้นายปรีชา  เพชรเลิศ   ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ได้พูดคุยและทักทายผู้เข้าร่วมอบรม  พร้อมทั้งมอบเสื้อชูชีพให้กับผู้ประกอบการทุกราย    โดยมีการอบรมเรื่องกฎหมายการเดินเรือ การดูแลความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  การป้องกันและดับไฟ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำกับเจ้าของประกอบการเรือโดยสาร ให้นำเรือขึ้นคานปีละหนึ่งครั้งเนื่องจากสภาพไม้ใต้ท้องเรือ  อาจมีการผุพังทำให้เรือรั่วได้

fm - อบรมเรือ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว