อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารเจ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

   นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมและตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหารเจ ที่จะจำหน่าย อาหารเจในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2561  โดย งานปีนี้ ตรงกับ วันที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561   ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมทั้งศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง  โดยในแต่ละปี  จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานและ รับประทานอาหารเจจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงการปรุงประกอบอาหารเจตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  และอาหาร ปลอดภัย  จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารเจ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเจที่จำหน่ายในงาน  ซึ่งร้านอาหารเจต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด เช่น  สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร อย. , ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลและอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร , ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  , ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว และผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด เป็นต้น โดยมีนายรัชตพล  มีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว