อบรมนักธรรมชั้นโท-เอกก่อนสอบ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-อบรมพระ1

เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่ 9 ตุลาคม คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดการอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ ขึ้นที่วัดโสภณาราม โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม ในปีนี้ มีพระภิกษุนักธรรมชั้นโทเข้ารับการอบรม จำนวน 217 รูป และนักธรรมชั้นเอก111 รูป รวมทั้งสิ้น 328 รูป สำหรับการอบรมนั้นจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม เป็นเวลาทั้งสิ้น 15 วัน  การอบรมของนักธรรมชั้นโท นั้นจะมีวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิภาค วิชาอนุพุทธประวัติ วิชาวินัยบัญญัติ ส่วนของนักธรรมชั้นเอก จะเป็นเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ-ปฐมสมโพธิ์ วิชาวินัยบัญญัติ ส่วนการสอบนักธรรมชั้นโทและเอกนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2560

 

 

tp-อบรมพระ2 tp-อบรมพระ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว