อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

fm - จิตอาสา1

      ที่โดมฟ้าขาว โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีจิตอาสาอำเภอเมืองในด้านงานดอกไม้จันทน์ และงานบริการประชาชน เข้ารับการอบรมครั้งนี้                                   

ทั้งนี้การอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ อ.เมืองสมุทรสาคร  เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรของจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และสมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน  โดยภายในการอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้การปฏิบัติตัวของจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์ และงานบริการประชาชน    เพื่อที่จะได้ทราบว่าหน้าที่ของจิตอาสาแต่ละคนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560นั้นมีอะไรบ้าง จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเต็มกำลังความสามารถ

 

fm - จิตอาสา2 fm - จิตอาสา3 fm - จิตอาสา4

อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ อ.เมืองสมุทรสาคร