อบรมจิตอาสาอำเภอเมือง

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

จิตอาสา

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายภิญโญ หลงผดุง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานประชาสัมพันธ์ งานขนส่งและงานโยธาของอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน450คน

จิตอาสา1

สำหรับการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานประชาสัมพันธ์ งานขนส่งและงานโยธาเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและสมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

จิตอาสา2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว