อบจ.เตรียมสร้างถนนสายคลองโล่ง หมู่ 3 ต.โคกขาม ,หมู่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์

AD WEB CCTV 14-6-60

35842468_10211902168816287_3454862153780035584_n

หลังจากที่ผ่านมา ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม และ หมู่ที่ 4  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ที่มีบ้านและวังกุ้งอยู่ติดกับคลองโล่ง  ไม่เคยมีถนนใช้สัญจรไปมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว  ทำให้ชาวบ้านเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก ไม่เคยมีถนน มีแต่ถนนทางคันวังกุ้งของชาวบ้านที่ใช้เป็นทางสัญจรไปมา ซึ่งสภาพนั้นก็มีแต่ดิน   หากฝนตกก็หมดสิทธิ์ที่จะออกไปไหน ถ้าจะไปก็ต้องเดินอย่างเดียว และระยะทางที่ต้องเดินก็ไกลหลายกิโล ส่วนชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา  สมัยก่อนไม่มีถนนก็ต้องขนสัตว์น้ำใส่เรือ ใส่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปตามคันวังเล็กๆ หรือเดินแบกหามไปขาย   แต่สมัยนี้มีรถ สะดวกมากขึ้น แต่ถนนก็ยังคงไม่มีเช่นเดิม  ฝนตกลงมาก็จบ  ลูกเด็กเล็กแดงก็ไปโรงเรียนไม่ได้ เพราะถนนเฉอะแฉะเป็นดินโคลน รถอะไรก็ไม่สามารถวิ่งได้ทั้งนั้น

35534036_10211902168896289_1062758746515570688_n

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้กำลังจะได้รับการแก้ไข  ซึ่งมีข่าวดีมาว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายสมสัก  รอดทยอย  สมาชิกสภา อบจ. เขต.10  อ.เมืองสมุทรสาคร  ซึ่งเป็น สจ.ในพื้นที่ ได้เร่งผลักดันให้ถนนสายคลองโล่ง  หมู่ 3  ต.โคกขาม และ หมู่ 4  ต.พันท้ายนรสิงห์  เกิดขึ้นเพื่อสานฝันให้ชาวบ้านได้มีถนนใช้สัญจรไปมาเสียที หลังจากลำบากกันมานานหลายชั่วอายุคน

35763211_10211902168696284_5907700753706778624_n

โดยถนนคลองโล่ง จะก่อสร้างในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์ตามแนวติดคลอง  รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งขั้นแรกจะต้องนำดินมาถมก่อน  จากนั้นก็ปูพื้นด้วยดินลูกรัง สาเหตุที่ต้องทำเป็นถนนลูกรังก่อน  เป็นเพราะถนนได้สร้างริมน้ำเป็นการถมทางใหม่  ถ้าหากปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต หรือเทคอนกรีตเสริมเหล็กทันที  จะต้องมีปัญหาถนนทรุดตัวอย่างแน่นอน จึงต้องถมถนนเป็นดินแดงไปก่อนสัก 2 ปี เพื่อให้ดินชั้นล่างแน่นนั่นเอง สำหรับโครงการนี้ หากทางผู้บริหาร อบจ.เห็นสมควร ว่ามีประโยชน์กับชาวบ้าน  ก็จะนำเข้าข้อบัญญัติสภาฯ  หากผ่านสภาฯจะเป็นขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง        และอาจจะได้เริ่มเดินหน้าก่อสร้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

35839749_10211902169056293_4037003919455420416_n

35473237_10211902169136295_4453284768397656064_n

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว