อตก.เปิดขายปลาสลิด

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp- ขายปลา1

นายสนิท แดงพยนต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 เปิดเผยว่า เรื่องปัญหาปลาสลิดนั้นที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้ถูกเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้หามาตรการในการช่วยเหลือ โดยการช่วยเหลือที่ได้ตอบรับมาอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือ ทางตลาด อตก.ได้เปิดให้ผู้ค้าปลาสลิดรายย่อยของสมุทรสาครได้นำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่าย โดยเบื้องต้นได้จัดให้ขายจำนวน 10 วันในทำเลที่ดีที่สุด ซึ่งเริ่มขายมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนายสนิทบอกว่า คนที่นำสินค้าไปขายก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดและผู้แปรรูปรายย่อย ไม่ใช่รายใหญ่ เพราะรายใหญ่จะมีช่องทางการตลาดของเขาอยู่แล้ว ครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้ตลาดเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการขายในวันแรกนั้นขายดีมากปลาสลิดที่นำไปขายมีคนสนใจและขายหมดในเวลาไม่นาน ส่วนการช่วยเหลือในขั้นต่อไปก็คงต้องมีการประชุมกันอีกที

 

tp- ขายปลา2 tp- ขายปลา3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว