องค์การสะพานปลาสมุทรสาครเปิดใช้เครื่องชั่งสัตว์น้ำ ตอกย้ำมาตรฐาน EU

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - สะพานปลา1

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้เปิดแถลงข่าวการชั่งน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำจริงด้วยวิธีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกที่สะพานปลาสมุทรสาคร  โดยมีผู้แทนทั้งจากสมาคมการประมงสมุทรสาคร  เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการด้านซื้อขายสัตว์น้ำ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน มาเข้าร่วมรับฟัง   ณ ที่ทำการองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

fm - สะพานปลา2

ด้านผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงได้ว่าจ้างบริษัทเช็คเวทแอนด์เอนเจเนริงจำกัด ก่อสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์พิกัด 40 ตัน พร้อมเครื่องชั่งติดตั้งในหน่วยงานองค์การสะพานปลา 4 แห่ง คือ สะพานปลาสมุทรสาคร , ท่าเทียบเรือประมงชุมพร , ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2   และ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,869,000 บาท โดยที่สะพานปลาสมุทรสาคร ได้ก่อสร้างและเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ประกอบกับเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ EU นั้น  ทางองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปิดใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่า ทางองค์การสะพานปลานั้น ได้มีการตรวจสอบระบบน้ำหนักสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่ตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้มีการวางแนวทางในการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มนำรถเปล่าเข้ามาเพื่อหาพิกัดน้ำหนักของรถเปล่า จากนั้นก็วางแนวทางในการคำนวณหาค่าน้ำหนักของสัตว์น้ำตามความเป็นจริง โดยให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งสัตว์น้ำของเรือประมงแต่ละประเภทนั้น ก็จะต้องมีการคำนวณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากที่ได้มีการทดลองใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วระยะหนึ่ง ก็พบว่ามีผลรวมที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในบางส่วนอีก ซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการทดลองประมาณ 1 เดือน  แล้วก็จะนำมาสรุปเพื่อหาข้อดีข้อเสียและวิธีการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือคลาดเคลื่อนได้น้อยที่สุด

fm - สะพานปลา3

ผศ.มานพฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเองในฐานะผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เชื่อมั่นว่า การนำเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์มานำร่องใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการทำประมงมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นพื้นที่จับตาในการเข้ามาตรวจสอบของสหภาพยุโรปหรือ EU  จะช่วยให้การตรวจสอบของ EU ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้  มีผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และยังจะสามารถช่วยปลดล๊อคใบเหลืองให้เป็นสีเขียวได้อีกด้วย

fm - สะพานปลา4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว