องคมนตรี ลงพื้นที่แก้มลิง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อเวลา14 .00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงห่วงใยประชาชน จึงโปรดเกล้าให้องคมนตรีหลายๆท่านลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำในแต่ละภาค เพื่อดูว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะสามารถช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรบ้าง และจะสานต่อโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างสืบเนื่องได้อย่างไร ในขณะเดียวกันตอนนี้โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีขึ้นแล้วในหลายโครงการ ซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ ก็ได้ไปดูการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นจุดที่สามารถช่วยจัดการน้ำที่ระบายลงมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคลองลัดโพธิ์จะช่วยในเรื่องน้ำเค็มไม่ให้ลุกขึ้นไป ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในส่วนที่จะมีผลกระทบต่อภาคกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย ซึ่งเป็นคลองต่อเนื่อง ตอนนี้ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างจากเมื่อปี 2554 ก็สามารถรับมือกับสถานการณน้ำท่วมได้ น้ำที่มาจากตอนเหนือก็จะไม่มีผลกระทบมากนัก  ซึ่งทางภาครัฐก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะช่วยเหลือในส่วนอื่นๆ เช่น ผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา หากมีความเสียหายเกิดขึ้น แต่คาดว่า ในปีนี้ ผลกระทบจะน้อย เพราะระบบชลประทานในภาพรวมถือว่าบริหารจัดการได้ดี

 

footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว