ห้ามต่างด้าวเร่ขายสินค้า

tp-ต่างด้าว1

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมบูรณาการตรวจการทำงานของคนต่างด้าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบการเร่ขายสินค้าในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้พบผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมาก จึงขอเน้นย้ำ ว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชาและเมียนมา ไม่อนุญาตทำงานเร่ขายสินค้าได้ และหากนายจ้าง ให้แรงงานต่างด้าว ทำงานขายสินค้าก็มีความผิดเช่นกัน แรงงานต่างด้าวจะทำงานได้เฉพาะงานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น หากพบนายจ้างกระทำผิดรับนายจ้างที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมาทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่10,000-100,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว1คน นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างอื่นเข้าทำงาน มีโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท นายจ้างกระทำผิดให้แรงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือผิดสถานที่ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ต่างด้าวกระทำความผิดไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง และสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน20,000 บาท

 

tp-ต่างด้าว2 tp-ต่างด้าว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว