หารือแผนพัฒนาตำบลคอกกระบือ

AD WEBSITE CABLE TV

กอ คอกกระบือ1

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ  ร่วมกับ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ร่วมกันหารือกับผู้นำชุมชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  โดยมีผู้นำชุมชนในตำบลคอกกระบือเข้าร่วม

กอ คอกกระบือ2

โดยในวันนี้จะเป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  เพื่อนำมาหารือถึงวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะนำไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุชน  โดยปัญหาหลักเลยจะเป็นเรื่องน้ำเน่าเสีย  เลี้ยงปลาไม่ได้  เลี้ยงก็ตายหมด  เวลาโรงงานปล่อยน้ำเสียชาวบ้านก็ไม่รู้  พื้นที่ที่ทำนาหรือพื้นที่ทำการเกษตร ถูกเปลี่ยนไปเป็นหอพัก-ห้องเช่ามากมาย  และบางโรงงานผิดกฎหมายตั้งแต่การขออนุญาตจัดตั้ง  แต่โรงงานก็เกิดขึ้นได้  ทั้งหมด นี้เป็นเสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชนในพื้นที่    และทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือจะลงไปจัดประชาคมหมู่บ้านในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560 นี้อีกครั้ง  เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน  หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อกำหนดแผนงาน  และโครงการที่จะนำมาปฏิบัติในชุมชนต่อไป

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว