หารือเตรียมจุดจอดรถประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ถวายอาลัย1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร งานพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้เน้นหารือถึงเรื่องการจัดทำแผนรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรบริเวณในพื้นที่การจัดงาน ทั้งภายนอกและภายในสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์นั่นก็คือ  วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

fm - ถวายอาลัย6

fm - ถวายอาลัย2

สำหรับแผนการจราจรและการขนส่งมวลชนนั้น จังหวัดสมุทรสาคร   ได้กำหนดจุดจอดรถบริเวณโดยรอบ จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย  ห้างแม็คโคร , วัดบ้านขอม , วัดโคก , โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย , โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนเอกชัย ,  วัดตึกมหาชยารามโรงเรียนวัดตึกมหาชยาราม  และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร  ซึ่งจากจุดจอดรถดังกล่าว ทางจังหวัดจะมีรถไว้บริการประชาชนฟรี   เพื่อรับ-ส่งไปยังวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  และนอกจากนี้ยังมีจุดบริการรับส่งผู้โดยสารทางเรืออีก 3 จุด ประกอบด้วย ท่าเรือหน้าเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  , ท่าเรือวัดเจษฎาราม  และท่าเรือวัดโคก

fm - ถวายอาลัย3

อย่างไรก็ตามทางรองผู้ว่าฯได้กังวลเรื่องความหนาแน่นของปริมาณรถที่จะมาแออัดอยู่บริเวณหน้าวัดเจษฎาราม  เนื่องจากถนนหน้าวัดมีลักษณะเป็นคอขวด  และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันวางแผนในการระบายรถให้คล่องตัวมากที่สุด  ส่วนท่าเรือทางสำนักงานเจ้าท่า  จะนำกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ประจำท่าเรือทั้ง 3 แห่ง  เพื่อคอยดูแลไม่ให้เรือบรรทุกประชาชนเกินอัตรา  โดยให้ขึ้นต่อเที่ยวจำกัดจำนวนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

fm - ถวายอาลัย4

fm - ถวายอาลัย5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว