หารือฝ่ายประชาสัมพันธ์และการบันทึกภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - งานพิธี1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการบันทึกภาพ ในคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีนางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนบริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด เข้าร่วมประชุม

fm - งานพิธี2

โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงในเรื่องต่างๆของงานที่จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เรื่องหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสมุทรสาคร การเชิญชวนประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในวัดทั้ง 3 อำเภอได้แก่ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง, วัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน, และวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว ที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดไว้ การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานจราจร การบริการรถรับ-ส่งประชาชนที่จะไปร่วมงาน การประชาสัมพันธ์รับบริจาคเครื่องดื่ม อาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

fm - งานพิธี5

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมชี้แจงกันในเรื่องของการแต่งกายของสื่อมวลชน หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง และผู้ที่จะทำหน้าที่พิธีกร ทั้งในส่วนของพิธีการและไม่เป็นพิธีการ ตลอดจนการทำบัตรสื่อมวลชนและผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติที่สุด

fm - งานพิธี4

วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว