หารือการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแห่งใหม่

fm - สนามกีฬา1

ที่ห้องประชุมสาครบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายบรรจง  สุทธิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการ  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยโครงการนี้ก็เพื่อให้มีสนามกีฬาและสถานที่สำหรับออกกำลังกายเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการของ  ประชาชนทุกกลุ่ม  โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวน 64 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

fm - สนามกีฬา2

สำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ ได้มีการออกแบบโครงสร้าง เบื้องต้น มีสนามฟุตบอล  , อัฒจันทร์มีหลังคา 95 เมตร , อัฒจันทร์กระถางคบเพลิงความยาว 55 เมตร และอัฒจันทร์กระถางคบเพลิงความยาว 55 เมตรทิศเหนือและทิศใต้  ,  อาคารกีฬาเอนกประสงค์  1,500ที่นั่ง , อาคารสำนักงาน 2 ชั้น , สวนสุขภาพ ,  รั้วรอบโครงการ , ระบบสาธารณูปโภค ถนน ลานจอดรถ  งบประมาณการก่อสร้าง 232,100,000 บาท

โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  ตอนนี้ขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างยังไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากทางนิคมอุตสาหกรรม เกรงว่าหากสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ได้สร้างขึ้นภายในนิคมฯ จะทำให้การจราจรติดขัดเพราะภายในนิคมฯมีลักษณะถนนที่แคบ รวมถึงบางโรงงานมีความเป็นส่วนตัวถ้าหากมีอัฒจันทร์อาจจะบดบังทัศนียภาพของโรงงาน โดยทาง อบจ.จะต้องให้ทางโยธาธิการหาที่ปรึกษาในการช่วยกันศึกษาผังโดยรวมใหม่ให้หมดข้อกังวลใจต่อนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนำไปพูดคุยเสนอให้นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

fm - สนามกีฬา3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว