หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

หน่วยแพทย์1

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม

สำหรับโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจซึ่งภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต, บริการการแพทย์ทั่วไป, บริการทันตกรรม, บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค   การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่

 

 

หน่วยแพทย์2 หน่วยแพทย์3 หน่วยแพทย์4 หน่วยแพทย์5 หน่วยแพทย์6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว