หนึ่งหยดต่อชีวิตครั้งที่ 14

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

.

tp-กาชาด-01

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 มิถุนายน พอร์โต้ ชิโน่  ร่วมกับสภากาชาดไทยได้สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ “หนึ่งหยด ต่อชีวิต” ครั้งที่14 เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการให้ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน และรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร มาให้บริการรับบริจาคโลหิต โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มาให้กำลังใจผู้ที่มารอบริจาคโลหิตกันด้วย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้วแต่ก็ยังมีประชาชนมาบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่บริจาคครบ 3 ครั้ง จะได้รับของที่ระลึกด้วย

สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคโลหิตนอกจากวันนี้แล้ว ก็ยังสามารถบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตจะต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะบริจาคโลหิต อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาแพทย์ก่อน และสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว

 

tp-กาชาด-02

tp-กาชาด-03

tp-กาชาด-04