หนังสือพิมพ์พาดหัวหน้าหนึ่ง รัชกาลที่ 10

tp-หนังสือพิมพ์1

วันศุกร์นี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แผ่นดินไทย กับการเปลี่ยนแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ โดยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ตีพิมพ์ข่าวในหน้าหนึ่ง เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   พร้อมข้อความ  ทรงพระเจริญ  ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หนังสือพิมพ์ของเช้าวันที่ 2 ธันวาคม เกือบทุกฉบับในประเทศไทย จึงพร้อมใจกันลงภาพและข้อความทรงพระเจริญแด่พระองค์ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง แผงหนังสือในวันนี้ จึงได้รับความสนใจค่อนข้างมาก เกือบทุกแผงในตลาดมหาชัย ขายดีกันตั้งแต่ช่วงเช้า หลายฉบับหมดอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เพิ่งพิมพ์แบบโปสเตอร์ทออกจำหน่าย ร้านที่รับมา บอกว่า ไปรับมาจากในกรุงเทพ ซึ่งตอนนี้มีเพียงขนาด 15คูณ21 นิ้ว ส่วนขนาด 30 คูณ 40 นิ้ว และขนาด 40คูณ 60 นิ้ว ยังขาดตลาด

tp-หนังสือพิมพ์2 tp-หนังสือพิมพ์3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว