ส่งมอบของแห้งพระราชทาน

tp-มอบอาหารทะเลแห้ง1 tp-มอบอาหารทะเลแห้ง2

เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 9 มกราคม ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานส่งมอบปลาทูแห้งให้กับพลเรือตรียุจ  พิจิตรชุมพล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 เป็นผู้รับมอบ  ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี สมาคมการประมงสมุทรสาคร  สมาคมอวนลากบางหญ้าแพรก  ชมรมเรืออวนลากสมุทรสาคร ชมรมแปรรูปอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิก ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 องค์การสะพานปลา ชาวประมงสมาชิกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี โดยก่อนที่จะมีพิธีส่งมอบนั้น ผู้เข้าร่วมได้ทำพิธีถวายราชสักการะถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาที แด่พระบาทามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกำจร  มงคลตรีลักษณ์  นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่า  องค์กรภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตักและปลาทูแห้ง โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน  เพื่อส่งมอบปลาทูแห้งและสิ่งของให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราชทานให้กับนักเรียน  และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมการประมงสมุทรสาคร กรมประมง ผู้ประกอบการต่อเนื่องประมง (แปรรูปสัตว์น้ำ)  สมาคมอวนลากบางหญ้าแพรก แพปลาจวงจันทร์  และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมบริจาคปลาทูแห้ง จำนวน 9,999 กิโลกรัม  ชมรมเรืออวนลากสมุทรสาคร ร่วมกับนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ  บริจาคกะปิ 5,000 กิโลกรัม และเกลือสมุทร  10,000 กิโลกรัม

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2538 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคคอหอยพอกเป็นจำนวนมาก  พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคดังกล่าว ที่อาจกระทบกับสังคมภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

tp-มอบอาหารทะเลแห้ง3