สืบชะตาทะเลอ่าวไทย

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

 เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 10 เมษายน ที่ บริเวณลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 8 โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร  กล่าวว่า  อ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวตัว ก เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ อันถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ในด้านของการปกครองถือเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ ชาวประมงสมุทรสาครสำนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงร่วมมือร่วมใจเพื่อฟื้นฟูในทุกกรณีเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อคืน ความสมดุลสู่ธรรมชาติ สมาคมการประมงสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการ พิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว สนับสนุนโดยประมงจังหวัดสมุทรสาครและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร การจมเรือประมงเพื่อเป็นบ้านให้ปลา จำนวน 2 ลำ และพิธีไหว้ฮ้อเฮียตี๋ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวเรือหรือชาวประมงไหว้ทุกปีเพื่อความเป็นมงคลให้จับสัตว์น้ำได้ผลดี เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร และปลูกจิตสำนึกชาวประมงถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ /พรเพ็ญ ข่าว