สิงห์น้อยเกม 60

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

กีฬาสีเกตุม

นายศุภชัย เจริญขำ  รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบัณฑูรสิงห์  “สิงห์น้อยเกมส์ 60” ณ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมีนายขวัญชัย เปรียบยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตารามราม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อฯ โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนวัดกาหลง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม โรงเรียนวัดนาขวาง โรงเรียนวัดบางน้ำวน โรงเรียนวัดบางพลี โรงเรียนวัดปัจจันตาราม โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม และโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน แบ่งกีฬาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ยืนกระโดดไกล โยนบอลลงตะกร้า วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู ขว้างไกล ชักกระเย่อ  โดยก่อนจะเริ่มการแข่งขันก็มีขบวนพาเหรดที่แต่ละโรงเรียนได้จัดกันมาอย่างสวยงาม ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ตามมาให้กำลังใจกันถึงขอบสนาม

            

กีฬาสีเกตุม2 กีฬาสีเกตุม3 กีฬาสีเกตุม4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว