สำรวจพื้นที่ตลาดทะเลไทยรองรับการเป็นครัวโลก

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

บริษัท มหาชัยร่วมใจพัฒนา จำกัด และ สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด ในนามของ “ตลาดทะเลไทย” ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำทีมนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทศบาลตำบลท่าจีน บริษัท ชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร จำกัด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ตลาดทะเลไทย และประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการความสะอาดและสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะสุนัขจรจัดและกึ่งจรจัดที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณตลาดทะเลไทย บนพื้นที่ 68 ไร่ ซึ่งมีสุนัขจรจัดมากกว่า 200 ตัว

การลงพื้นที่และจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการด้านการดูแลเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety & Food Security) การดูแลสุนัขจรจัดและกึ่งจรจัดในชุมชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ โดยทางตลาดทะเลไทยได้จัดพื้นที่พำนักชั่วคราวแก่สุนัขจรจัดไว้บริเวณด้านหลังของตลาด และการดูแลสัตว์พาหะนำโรคที่มีผลต่อความสะอาดของอาหาร ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 ของการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจ ไปสู่การเป็นนครแห่งครัวโลก ซึ่งได้ประสานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการพัฒนา โดยตั้งเป้าพิกัดการพัฒนาระยะที่ 1 ทั้งหมด 2 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดทะเลไทย และ พื้นที่ ต.ท่าฉลอม สำหรับข้อสรุปเบื้องต้น ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงสำรวจสุนัขจรจัดในพื้นที่ตลาดทะเลไทยแล้ว พร้อมข้อมูลเรื่องความหนาแน่นของสุนัขจรจัดในแต่ละพื้นที่ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมจุดเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าสู่แหล่งพักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราวในบริเวณตลาดทะเลไทย และเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด

สำหรับที่นี่จะเป็นแหล่งพักพิงสุนัขชั่วคราวเท่านั้น เพราะจะต้องมีการหาที่พักแห่งใหม่ที่ไม่ใช่ตลาดทะเลไทย ส่วนสุนัขเหล่านี้ก็อยากให้มีที่ต้องการเข้ามารับไปเลี้ยงต่อด้วย

 

tp-หมา2 tp-หมา3 tp-หมา4

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว