สำนักงานขนส่งและผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะทำดีเพื่อพ่อหลวง

tp-ขนส่ง1

 

tp-ขนส่ง2

ส่วนอีกหนึ่งจุดที่มีการทำความสะอาดตามกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวงในวันนี้คือบริเวณคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยความร่วมมือของจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครและผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำสาธารณะที่บริเวณคิวรถตู้ ให้ดูสะอาด น่าใช้ นอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณคิวรถตู้ทั้งหมด เพราะเป็นจุดที่มีประชาชนมาใช้บริการทุกวันและจำนวนมาก จึงมีพวกเศษขยะชิ้นเล็กๆที่อยู่นอกถังขยะร่วงหล่นที่พื้นอยู่บ้าง วันนี้ทุกคนจึงช่วยกันดูแลพื้นที่ตรงนี้ครั้งใหญ่ เพื่อให้สะอาด น่าใช้ น่ามอง

 

tp-ขนส่ง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว