สาธารณสุข แนะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจคำนึงด้านอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะมีผู้ประกอบการอาหารเจเข้าร่วมกว่า 50 ร้าน

footer_master

ทั้งนี้ในเรื่องของอาหารเจ สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือด้านอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน Food safety โดยเภสัชกรหญิง อรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้แนะให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารที่สดมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน, สารฟอกขาว, สารกันรา และน้ำมันทอดซ้ำ ล้างผักสดและผลไม้ด้วยผงฟูหรือน้ำส้มสายชู และเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดทุกวัน, การใช้สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร อย., อุปกรณ์การล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร, ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม, ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว, ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และต้องปลอดจากภาชนะบรรจุโฟม100 % โดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จะออกสุ่มตรวจร้านอาหารเจริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกวันของการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเจที่จำหน่ายในงาน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว