สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า-01

งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31 ตุลาคม 2561ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมสินสาครและผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้มั่นใจในการให้บริการของ PEA เป็นเวทีในการแนะนำหรือให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าและเป็นการแสดงความมีน้ำใจ ไมตรี แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของ PEA โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง PEA4.0 The Digital Utility for Industry การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ในยุค 4.0 โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อธิการบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนั้นยังมีการบรรยายให้ความรู้พลังงานดิจิตอลแห่งอนาคต การออกบูธผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีหน้าที่หลักในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ลูกค้าให้มีไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดมีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ที่ทันสมัย รวดเร็ว เชื่อถือได้ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ Application : PEA Smart Plus ซึ่งเป็นระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร สามารถชำระค่าไฟฟ้า  ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขอติดกลับมิเตอร์ คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านแอปฯ ดังกล่าว

 

tp-สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า-02 tp-สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า-03 tp-สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า-04

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว