สะพานแดงซ่อมช้า เหตุจากหาผู้รับจ้างไม่ได้

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-สะพานเตรียมซ่อม1

สำหรับสะพานแดง ตรงศาลเจ้ามัจฉานุ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จุดเช็คอินแห่งหนึ่งของสมุทรสาครที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง และเริ่มจะพังมากขึ้นเรื่อยๆ โดยยังไม่ได้มีการซ่อมแซมอย่างเป็นทางการ มีเพียงการซ่อมแซมเฉพาะหน้าโดยใช้งบของมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์มาดำเนินการ กับชาวบ้านแถวนั้นหาวัสดุมาช่วยกันซ่อมไปก่อน

เรื่องการซ่อมแซมอย่างเป็นทางนั้น ทางนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานเจ้าของสะพานได้ชี้แจงว่า เหตุที่ยังไม่ได้ลงมือซ่อมนั้น เป็นเพราะหาผู้รับจ้างที่จะรับงานนี้ไม่ได้ ที่ผ่านมามีการหาผู้รับจ้างโดยหลายวิธีตามกระบวนการแล้ว แต่ไม่มีผู้รับจ้างรายใดรับงานนี้ โดยให้เหตุผลว่า การทำงานลำบาก เพราะต้องทำงานในดินโคลนริมชายฝั่ง และงบประมาณนั้นอาจไม่คุ้มค่ากับการรับงานนี้ จนสุดท้ายเพื่อไม่ให้งบประมาณที่ตั้งไว้ต้องตกไป จึงต้องใช้วิธีเจาะจงตัวผู้รับจ้างบวกกับการขอความร่วมมือเข้าไปด้วย ซึ่งก็ได้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เข้ามาช่วยประสานหาตัวผู้รับจ้างร่วมกับทางสำนักงานโยธาธิการฯ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะหาตัวผู้รับจ้างได้ และจะได้ตั้งโครงการภายในเดือนกันยายนนี้ ด้วยงบประมาณ 2ล้าน4แสนบาท

ส่วนการซ่อมนั้นจะซ่อมสะพานแดงในระยะแรก คือ 700 เมตร ซึ่งเป็นสะพานแดงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดตรวจการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยจะทำเป็นทางเดินปูนทั้งหมดและต้องทำฐานล่างใหม่ด้วยเพื่อให้รับน้ำหนักทางเดินที่เป็นปูนได้ โดยจะใช้เป็นคอนกรีตผสมสีแดง มีขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ระยะ 700 เมตรเท่านั้น             ส่วนที่เหลือยังมีสภาที่สามารถใช้การได้อยู่

สำหรับสะพานแดงนั้น แต่เดิมเป็นสะพานที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นจุดที่จะเข้าไปตรวจการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ซึ่งที่ใดที่มีโครงการปักไม้ไผ่ก็จะมีการสร้างสะพานลักษณะนี้ไว้  ซึ่งสะพานไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นสะพานเพื่อการท่องเที่ยว จึงไม่ได้สร้างมาเพื่อรับน้ำหนักที่มากและเนื้อไม้ก็ไม่แข็งแรงทนทาน แต่ต่อมาหลายจุดได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัว  หลายสะพานก็จะมีการทาสีสะพานให้สวยงาม

สำหรับสะพานแดงศาลเจ้ามัจฉานุนั้น มีการทำสะพานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือระยะ 700 เมตรที่ชำรุด สร้างเพื่อตรวจการปักไม้ไผ่ หลังจากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีการสร้างสะพานต่อไปอีก ซึ่งสะพานในระยะที่สองเป็นการสร้างเพื่อการท่องเที่ยว โดยการตั้งงบประมาณจากจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ดำเนินการ เนื้อไม้และโครงสร้างสะพานระยะที่สองจึงแข็งแรงและทนทานกว่า

 

tp-สะพานเตรียมซ่อม2 tp-สะพานเตรียมซ่อม3

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว