สอบนักธรรมชั้นตรี

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-สอบนักธรรม1

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานในการเปิดสอบ  พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบนักธรรมชั้นตรี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าสอบทั้งหมด 592 รูป

สำหรับการสอบจะแบ่งออกเป็น 6 ห้อง แต่ละห้องจะมีพระภิกษุสงฆ์คอยเป็นผู้คุมสอบ ซึ่งพระผู้เข้าสอบทุกรูปจะต้องตั้งใจทำข้อสอบในแต่ละรายวิชา  เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี   สำหรับการสอบในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม โดยใช้เวลาในช่วงบ่าย ให้เวลาในการทำข้อสอบวันละ 3 ชั่วโมง 

   

tp-สอบนักธรรม2 tp-สอบนักธรรม3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว