สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี2562

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp - สอบนักธรรม-01

และนี่ก็เป็นบรรยากาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี2562 ที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ซึ่งเป็นสนามสอบของเด็กนักเรียนโรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย และโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา จำนวน 1,100 คน จากชั้นมัธยมปีที่1, 2และ3 โดยจะทำการสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  วิชาธรรมวิภาค วิชาวินัยบัญญัติ และวิชาพุทธประวัติ โดยการสอบในวันนี้ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนำมาใช้ทำข้อสอบ ซึ่งน้องๆนักเรียนทุกคนต่างก็ตั้งใจทำข้อสอบกันเป็นอย่างมาก

tp - สอบนักธรรม-02

ทั้งนี้ในจังหวัดสมุทรสาคร  มีสนามสอบธรรมศึกษาทั้งหมด 38 สนามสอบ มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาทั้งหมดประมาณ 22,117 คน และเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมทั้งประเทศนั้น  จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาและสามารถสอบติดนั้นเมื่อจัดลำดับแล้ว จังหวัดสมุทรสาครจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ และนับว่าในทุกปีจังหวัดสมุทรสาครจะอยู่ลำดับต้นๆของประเทศมาโดยตลอด

tp - สอบนักธรรม-03

tp - สอบนักธรรม-04

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว