สสจ.ตรวจอาหารสดและกระเช้า

tp-ตรวจอาหาร1 tp-ตรวจอาหาร2

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจอาหารและกระเช้าที่บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยมีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามแมคโคร ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสินค้าในทุกจุด

โดยการตรวจนั้นจะมีการเก็บตัวอย่างอาหารไปตรวจหาสารปนเปื้อน เช่น หมึก กุ้ง สไบนาง หมึกกรอบ หมู เป็นต้น เพื่อหาสารอันตรายที่อาจปนเปื้อนได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง ซึ่งจากการตรวจก็ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใด

ในส่วนของกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่จะมีอาหารหลากหลายชนิดบรรจุ เช่น อาหารกระป๋อง นม คุกกี้ ช็อกโกแลต ก็ต้องดูคุณภาพอาหารที่บรรจุลงไป จะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน ลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี ต้องมีฉลากแสดงรายละเอียด และเมื่อนำของไปมอบก็ไม่ต้องแกะฉลากรายละเอียดนั้นออก เพื่อผู้ที่ได้รับจะได้ตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์ก่อนบริโภคได้ ส่วนกรณีที่เป็นอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบหรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อว่าเรียบร้อย แน่นหนาไหม กระป๋องต้องไม่เป็นสนิม แสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวต่อว่า ในส่วนของอาหารสดมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัดและโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย และขอเน้นเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ใช่โฟมบรรจุอาหารเป็นสำคัญ

 

 

tp-ตรวจอาหาร3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว