สวดพระอภิธรรม ๑ เดือน

vk เลื่อนสวด3

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม-สดับปกรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อเป็นระยะเวลา ๑ เดือน  คือ  จะจัดไปจนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ของทุกๆวัน  ที่ศาลาประชาร่วมใจ   โดยจะมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีเหล่าคณะสงฆ์ของวัดเจษฎารามร่วมสวดพระอภิธรรม  และพระเทพสาครมุนี  ประธานฝ่ายสงฆ์จะได้บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อหลวงให้ฟังในช่วงท้ายหลังการสวดทุกๆคืน  หลังจากที่พิธีสวดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

vk เลื่อนสวด2

vk เลื่อนสวด1

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีสำคัญยิ่งในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยยิ่ง อันเป็นสิ่งที่พสกนิกรทุกคนผู้ที่เป็นลูกหลานของพระองค์ฯ จะได้แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงของเราในวาระสุดท้ายนี้ร่วมกัน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว