สร้างภูมิคุ้มกัน

AD WEBSITE CABLE TV

 

ยาเสพติด1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุทธารามและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ยาเสพติด2

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่9 ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจกับประชาชนในเรื่องของยาเสพติด

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว