สรุปยอดอุบัติเหตุ 31 ธันวาคม 2559

vk อุบัติเหตุ31 2

สำหรับรายงานยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560  วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จังหวัดสมุทรสาคร  มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 6 ครั้ง  มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 2 คน  แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต   สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด  คิดเป็นร้อยละ 66.67  รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด  คิดเป็นร้อยละ 28.57  และประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 66.67  รองลงมาคือรถเก๋งและรถตู้เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 16.67

vk อุบัติเหตุ31 1

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะรายงานยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560  จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 รวม 7 วัน  ซึ่งทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็จะได้ติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไป  ทั้งนี้ผู้ที่ต้องขับขี่ยวดยานพาหนะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว