สรงน้ำพระวัดศิริมงคล

AD WEB CCTV

fm - วัดศิริ1

ที่วัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ ได้มีพิธีสรงน้ำพระภิกษุสามเณร เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามวัฒนธรรมของชาวมอญแต่โบราณ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสาคร และแรงงานเมียนมาร์ ได้มาร่วมกันสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์

ทั้งนี้วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในชาวพุทธทุกสัญชาติ ซึ่งประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน

fm - วัดศิริ2

สำหรับบรรยากาศในการสรงน้ำพระที่วัดศิริมงคล ก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย  และเป็นการสรงน้ำพระแบบโบราณ โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาผ่าแบ่งออกเป็น 2 ซีก  และทำเป็นรางน้ำไหลลงไปที่ห้องสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งทำขึ้นเป็นการชั่วคราวโดยภายในห้องนั้นก็จะมีพระภิกษุสงฆ์เข้ามานั่ง รอรับน้ำที่ไหลมาตามท่อที่ละรูป  เป็นการสรงน้ำพระวันสงกรานต์ตามแบบประเพณีชาวมอญโบราณนั่นเอง

fm - วัดศิริ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว